Home

In Almere wordt een hybride warmteproductie gerealiseerd, zodat gebruikers van de warmte van deze unit hun woning fundamenteel verduurzamen. Met deze warmte worden woningen en het tapwater verwarmd. De warmteaansluiting vervangt de aansluiting op het aardgasnet. Woningen en bedrijven zijn met een aansluiting aardgasvrij en de warmte die in de warmteopwekinstallatie wordt geproduceerd is fossielvrij.

Deze fossielvrije (groene) warmte wordt geleverd via duurzaam verwarmd water. Dit warme water wordt opgewekt in een hybride installatie die wordt gebouwd op industrieterrein De Vaart. Vanaf deze installatie wordt het warme water door ondergrondse transportleidingen naar de afnemers getransporteerd.
De aangesloten gebruikers hebben geen aansluiting op het aardgasnet meer nodig, waardoor minimaal 85% CO2 – uitstoot wordt bespaard. Voor de productie van de warmte worden geen fossiele brandstoffen gebruikt, alleen bronnen van hernieuwbare energie.


Contact

Bent u geïnteresseerd?
Wilt u kijken of wij u een passende oplossing kunnen bieden, dat past bij uw toekomstvisie?
Maak een afspraak voor een gesprek met ons team.

Telefoonnummer: 085 – 041 08 70
E-mail: campagne@warmtebedrijfdevaart.nl
Algemeen mailadres: info@warmtebedrijfdevaart.nl

Klantenservice
E-mail: klantenservice@warmtebedrijfdevaart.nl
Telefoonnummer: 085-0712 607
Voor algemene vragen, kies optie ‘Klantenservice’
In het geval van Calamiteiten of Storing, kies optie ‘Storing’.

Ervaart u problemen met de warmtelevering , met een Duurzame Energie Installatie of vermoedt u een storing ? Dan kunt u zowel zakelijk als particulier 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met onze storingsdienst:   085-0712 607